گزارش تصويري/ راهپيمايي عظيم و پرشكوه 22 بهمن در بخش هاي ايرندگان و نوك آباد خاش

22 بهمن 1395 ساعت 18:22

همزمان با راهپيمايي عظيم و پرشكوه 22 بهمن در سراسر كشور؛ اين راهپيمايي در بخش هاي ايرندگان و نوك آباد شهرستان خاش نيز برگزار شد.کد مطلب: 436443

آدرس مطلب: http://www.taftanema.ir/news/436443/گزارش-تصويري-راهپيمايي-عظيم-پرشكوه-22-بهمن-بخش-هاي-ايرندگان-نوك-آباد-خاش

تفتان ما
  http://www.taftanema.ir