پایگاه خبری تحلیلی تفتان ما 15 تير 1395 ساعت 13:11 http://www.taftanema.ir/news/433867/میز-قمار-سلمان-سرگردان-باتلاق-خودساخته-یمن -------------------------------------------------- عنوان : "میز قمار سلمان" سرگردان در باتلاق خودساخته یمن -------------------------------------------------- جنگ افروزیهای دولت سعودی در منطقه و در کشوری مانند یمن تا به امروز هیچ دستاورد مثبت سیاسی برای ریاض نداشته است. متن : به گزارش سرویس سياسي تفتان ما،ائتلاف عربستان درشوکفرو رفت. اواخر خرداد ماه بود که؛ دولت امارات متحده عربی،کناره گیریخود را از کارزار فرسایشی یمن اعلام کرد. امارات کار خود را در جنگ یمن پایان یافته می داند! خبری غیرمنتظره که؛ شاید هنوز هم در باور رژیم ریاض نمی گنجد. ائتلافی که از ابتدا مشخص بود با یکشکست مفتضحانهپایان خواهد یافت. البته ابوظبی در اوایل تهاجم به مردم یمن، در صدد کناره گیری از اینمنجلاب سعودی- عربی(مرتجع) بود که، با اعمال فشارهای مختلف مجبور به عقب نشینی از مواضع خود شد. احتمالا یکی از دلایل مهم عقب نشینی شیوخ اماراتی از میدان نبرد با یمن، ناکارآمدی نظامیان این کشور و متحمل شدن تلفات سنگین در اینجنگ نابرابرباشد. مغرب هم از ائتلاف آل سعود خارج شد پس از اینکه دولت ابوظبی در باقی ماندن جنگ یمن، عطایش را به لقایش بخشید، مغرب (مراکش) دومین ضلع ائتلافی سعودی- عربی در روزهای ابتدایی تیرماه، سفره خود را از آل سعود سوا کرد. انگار همین دیروز بود که برخی از سران مرتجع منطقه به سرکردگی عربستان جنگی تمام عیار را علیه مردم مظلوم و رنج کشیده به راه انداختند. طوفان قاطعیت!؟ رژیم بی ماهیت و نابخرد سعودی تحتفرماندهی شاهزاده ای جوان و ناپخته(محمدبن سلمان- وزیر دفاع)، یک لشکرکشی را به کشور یمن به راه انداخت و با متحمل شدن هزینه های گزاف، ارکان سیاسی دولت عربستان را بیش از پیش متزلزل نمود. طوفان قاطعیتی که امروز به مثابهگردابی برای رژیم سلطنتیعربستان تبدیل گشته است به گردابی که روز به روز برای حکام سعودی سهمگین تر می شود. جنگ افروزیهای دولت سعودی در منطقه و کشتار آدمهای بی گناه در کشوری چون یمن تا به امروزهیچ دستاورد مثبتسیاسی برای ریاض نداشته است. در دوره کنونی حکام آل سعود، بدترین دوران بحران مشروعیت را سپری می کنند. اقدامات لجام گسیخته رژیم عربستان ضررهای فراوانی را برای منطقه به همراه داشته، مضاف براینکه نابسامانی و تنش در منطقه استراتژیک باب المندب را به وجود آورده است. آن روزی که عربستان مسبب اصلی این جنگ بود چنین تفکری نداشت که؛ دارای مرزهای طولانی با یمن است و ناامنی جنگ به هیچ روی به نفع امنیت و تمامیت ارضی ریاض نخواهد بود. میز قمار سلمان، گرفتار در باتلاق یمن به نظر می رسد، ائتلاف عربستان در جنگ یا یمنبیش از این هم آب برودو به تناسب آن، جمود فکری سیاسیون عرب مرتجع منطقه بیشتر از هر زمان دیگر برای افکار عموم نمایان تر خواهد شد. حال، عربستان پس از ناکارآمدی و بی تاثیر بودن سیاستهای تجاوز گرایانه خود در یمن، دست به دامان دیگر کشورها گردیده تا بهشیوه نسبتا آبرومندانه!از باتلاق یمن نجات پیدا کند. باتلاقی که امروز برخی شیوخ منطقه تا گلو در آن فرو رفته اند. پس از مرگ پادشاه پیشین عربستان، نظام حاکم بر این کشور، رویچندین گسلقرار گرفته است. از یک طرف گسل سیاسی - اجتماعی و از طرفی دیگر گسل درون گفتمانی خاندان سعودی، بشدت برعدم مشروعیتاین حکومت سست عنصر می افزاید. شاید فرار از بحرانهای داخلی و دعواهای قبیله ای، سلمان را بهپای میز قمار جنگ با یمنکشانده است. میزی که تک تک اعضایش در حال ترک آن هستند چرا که هر روز بدتر از دیروز در باتلاق خود ساخته یمن فرو می رود. "ناصر دهقانی"کارشناس سیاست خارجی؛ در گفتگو باخبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،پیرامون شکست ائتلاف آل سعود در جنگ یمن گفت: بطور معمول، ائتلاف هایی به محوریت عربستان با حضور صوری سایر شرکا انجام می گیرد. کشورهایی مثل امارات که دارای نیروی نظامی و ارتشی مقتدر نیستند، عمدتا بااستخدام نیروهای نظامی مزدوراز سایر کشورها اینگونه ائتلاف ها را تشکیل می دهند که، صرفا فعالیت های آنها محدود به پرداخت هزینه می گردد. طبیعتا صرف پرداخت هزینه نمی تواندیک ائتلاف نظامی را سرپا نگه دارد.مضاف بر اینکه خسارات و تلفاتی هم به این کشور وارد می نماید و آنها را از ایفای یک نقش محوری در چنین اتحادهایی بازمی دارد. در این میان، بار اصلی، تنها بر دوش کشوری می ماند که، محور این ائتلاف است و امروز رژیم عربستان دچار چنین معضلی گشته است. برخی از کشورها در این هم پیمانی به صورت اسمی حضور دارند؛ به این معنی که، به لحاظ عددی کشورهای عضو را بالاتر نشان دهند و این کشورها بابت قرار گرفتن نام خودشان در لیست ائتلافمبالغی را از ریاض دریافت می کنند.به علاوه ائتلافی که شکل گرفت و قرار بود در مدت کوتاهی به نتیجه برسد نه تنها به نتیجه نرسید بلکه کم کم به یکآبروریزی و رسواییدر بین افکار عمومی جهان تبدیل شده است. موضوع قرار گرفتن نام عربستان در لیست ناقضان حقوق بشر-جنایت کار جنگی و نقض کننده حقوق کودکاندر حقیقت می تواند، زنگ خطری برای سایر کشورهای عضو این ائتلاف باشد. این قبیل هزینه ها بر حامیان جنگ در منطقه گوشزد خواهد کرد که؛ در عرصه سیاسیهزینه های هنگفتیبالاتر از آنچه که تصور می کنند پرداخت خواهند کرد. نیروهای ائتلاف به این نتیجه رسیدند که جنگ یمن هیچ سودی برایشان ندارد. از این رودرصدد کناره گیری و طفره از میدان جنگبا یمن هستند. عربستان به دنبال این هست که، جنگ با یمن را به شکل آبرومندانه ای مدیریت کند. لذا مشتاق است با کمک و وساطت گروه ها و جریان های بین المللی راه برون رفتی را پیدا کند. امروز عربستان بر مذاکرات یمنی ها در کویت تن داده است که، این جلسات مرتب در حال برگزاری است. این مهم نشان دهنده آن است که ،ریاض از تهاجم به یمن و دستاوردهای آنبه شدت ناامید شده استو به فکر فرار از این باتلاق می باشد. محمدرضاشجاعیان انتهای پیام/خبرگزاری جوان